Beyaz Zambak Projesinin Uygulama Alanları

Beyaz Zambak, gıda sektöründe gıda hazırlama ve servisinde faaliyet gösteren işletmelerin gıda hijyen haritalarını çıkarıp, eksiklerine çözüm üretmeyi amaçlayan bir projedir.

Beyaz Zambak projesinde, Sealed Air’in İş Birimi Diversey’in ürünü olan HotSpots sistemi kullanılmaktadır. HotSpots, bir mutfak hijyeni ölçme, değerlendirme ve geliştirme sistemidir. Sistem, gıda işleyen işletmelerin temizlik ve hijyen konusunda ihtiyaç duydukları bilimsel kontrol ve destek prosedürlerini işlevselliği tüm dünyada kabul edilen HACCP prensipleri doğrultusunda sunmaktadır.

HotSpots’un işleyişi şu şekildedir; bir bilgisayar programı yardımı ile işletmenin mutfağı hijyen açısından tamamen işletmeye özgü şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda işletmenin mutfak hijyeni açısından mevcut durumu ve gelişime açık yanları belirlenir. Daha sonra işletmenin eksiklerini gidermesi için neyi nasıl yapması gerektiği ortaya koyulur.

Bu aşamada işletmenin kendi öz kaynaklarını kullanarak bu eksikleri ne derece giderebileceği araştırılır. Bu şekilde işletmenin fazladan harcamalar yapmasının önüne geçilir.

  • HotSpots sistemi, işletmenin mutfak bölümlerine göre yer, yüzey ve ekipmanlara ait bir envanter çıkarır.
  • Çıkarılan bu envanter temizlik ve hijyen açısından sorgulanır.
  • İşletmenin toplam ve çalışma alanı bazında hijyen notları çıkarılır.
  • Temizlik ve hijyen açısından işletmenin gelişime açık noktalarıyla, hijyen açısından taşıdığı riskin büyüklüğü ve nasıl ortadan kaldırılabileceği tartışılır.
  • Hijyen planları, kontrol cetvelleri, işletmenin mutfağında yer alan her tür yer, yüzey ve ekipmanın nasıl temizleneceğini gösteren iş kartları ile kullanılan ürünlerin teknik föyleri hazırlanır.
  • HACCP prensiplerinin ne olduğu ve gıda güvenlik sisteminin nasıl oluşturulacağı belirlenir.
  • İhtiyaç duyulabilecek her tür kayıt ve kontrol formu hazırlanır.
Sonuç olarak Beyaz Zambak projesi ve bu çerçevede kullanılan HotSpots sistemi, işletmeyi müşterileri nezdinde yücelten, rekabette üstün kılarak işletme karlılığını artıran ve firmanın ticari itibarını güçlendiren vazgeçilmez bir yol göstericidir.